Pokračovat na www.barek.cz

Zahájení školního roku 2013/2014-ZŠ Purkyòova, SOŠ a SOU Sochorova