Pokračovat na www.barek.cz

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí-článek ze Senátu

V novém čísle časopisu Senát vyšel článek, ve kterém píši ve stručnosti o činnosti Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kterému předsedám. A to nejen za loòský rok.
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/70475/59194

 

Galerie