Pokračovat na www.barek.cz

Válečný pilot Miroslav Antonín Liškutín, rodák z Jiříkovic brigádním generálem