Pokračovat na www.barek.cz

Úprava křižovatky u Křižanovic na silnici I50 ze Slavkova do Bučovic- pracovní setkání 12.5.2020