Pokračovat na www.barek.cz

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníků ZŠ Purkyňova Vyškov