Pokračovat na www.barek.cz

Slavnostní vyřazení absolventù Dùstojnického kurzu