Pokračovat na www.barek.cz

Slavnostní předávání vysvědčení žákùm 9. tříd ZŠ Purkyòova Vyškov