Pokračovat na www.barek.cz

Setkání výborù pro veřejnou správu a regionální politiku Parlamentù zemí Visegrádské čtyřky