Pokračovat na www.barek.cz

Přijetí předsedy Lidového porad. shromáždění Indonéské republiky 22.11.2017