Pokračovat na www.barek.cz

Předávání vysvědčení deváťákům na ZŠ Purkyňova Vyškov 30.6.2015