Pokračovat na www.barek.cz

Poděkování paní ředitelce Nemocnice Vyškov, p. o.