Pokračovat na www.barek.cz

Přijetí čínské delegace z města Wenzhou předsedou VUZP Ivo Bárkem