Pokračovat na www.barek.cz

Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Gruzie v ČR pana Zaala Gogsadzeho