Pokračovat na www.barek.cz

Předání posledního vysvědčení na ZŠ Purkyòova Vyškov