Pokračovat na www.barek.cz

Oficiální přijetí zástupců Ředitelství pro veřejnou správu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 25.1.2018