Pokračovat na www.barek.cz

Nové projekty pro zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou- Vodovod Kojátky, nový přivaděč pro Ivanovice a Chválkovice