Pokračovat na www.barek.cz

Náměstek SFŽP Martin Kubica se seznámil s podpořenými projekty na místě