Pokračovat na www.barek.cz

Jednání Pléna Senátu a setkání s ministrem kultury L. Zaorálkem 12.5.2020