Pokračovat na www.barek.cz

Den zdraví a hygieny rukou-Nemocnice Vyškov 7.6.2016 v rámci oslav 65. výročí Nemocnice Vyškov