Pokračovat na www.barek.cz

1. školní den mého vnoučka Dominička a mnoha dalších prvňáčků