životopis

Ivo Bárek (*1962, Vyškov) je senátorem Senátu PČR. Je místopředsedou Senátu PČR a současně i členem Organizačního výboru a Podvýboru pro zemědělství. Od roku 2006 je také zástupcem Senátu v Radě Státního fondu životního prostředí. V letech 2006-2015 byl členem Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí. Do Senátu byl zvolen již v roce 2002 ve svých 40 letech. Před tím zastával v letech 1999-2002 funkci přednosty Okresního úřadu ve Vyškově, kde jedna z jeho priorit bylo úspěšné zahájení rekonstrukce okresní nemocnice ve Vyškově. Po svém studiu na Vysokém učení technickém v Brně (1980-1984), oboru Pozemní stavby byl v letech 1984-1987 zaměstnán u společnosti UP závody Rousínov jako samostatný referent výstavby a později jako vedoucí výstavby SOU nábytkářského. V letech 1987-1993 pracoval jako vedoucí odborného výcviku v Odborném učilišti a ZvŠI v Račicích, poslední rok pak byl pověřen řízením tohoto učiliště. V roce 1993 úspěšně zvládl výběrové řízení na ředitele právě vzniklé společnosti měst a obcí regionu Vyškovska zabývající se sběrem, tříděním a likvidací odpadů RESPONO, a.s.. Stal se ředitelem a také prvním zaměstnancem a. s., kde od prvopočátku i jako místopředseda představenstva navrhoval a spoluvytvářel celkovou strukturu a koncepci společnosti a odpadového hospodářství regionu až do jeho jmenování přednostou OkÚ. Od roku 2011 je předsedou představenstva této společnosti. Členem ČSSD je od roku 2010. Do té doby nebyl členem žádné politické strany či hnutí.

Ivo Bárek je ženatý, s manželkou Lenkou má dceru a syna a jednoho vnuka.


STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
 
Jméno a příjmení:    Ing. Ivo Bárek
Narozen:                   26. 3. 1962 ve Vyškově

Profesní zkušenosti:
2002 - dosud Senát Parlamentu ČR – senátor (senátorský klub ČSSD)
2014 - dosud místopředseda Senátu PČR
Organizační výbor - člen
Podvýbor pro zemědělství (VHZD) - člen
Rada Státního fondu životního prostředí -člen
2006 - 2014  Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí – předseda výboru
                   Podvýbor pro dopravu (VHZD) – člen
                   
Rada Státního fondu životního prostředí – člen
                   
Řídící výbor OP ŽP – člen
2004 - 2006 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu – místopředseda výboru
                 
Podvýbor pro cestovní ruch – člen
2002 - 2004 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) – člen
                  
Podvýbor pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
1999 - 2002  Okresní úřad Vyškov-přednosta Okresního úřadu
1993 - 1999  RESPONO, a.s- ředitel a místopředseda představenstva
1992 - 1993  Odborné učiliště a ZvŠI Račice-pověřen řízením školy
1987 - 1992  Odborné učiliště a ZvŠI Račice-vedoucí odborného výcviku
1985 - 1987  UP závody Rousínov-vedoucí výstavby SOU nábytkářského
1984 - 1985  UP závody Rousínov-samostatný referent výstavby 

Ostatní současné aktivity: 
2014 - dosud město Vyškov – zastupitel a člen Rady
2011 – dosud  RESPONO, a.s Vyškov – předseda představenstva - zástupce města Vyškov v a.s.

Vzdělání:
1976 – 1980  Gymnázium Vyškov
1980 – 1984  Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební
1988 – 1990  Univerzita Palackého Olomouc, doplňující studium zaměřené na výchovné vzdělávací činnost ve školách a školských zařízeních