Pokračovat na www.barek.cz

Ústavní nebo komunitní péče. Kulatý stùl o transformaci sociálních služeb v Habrovanech