Pokračovat na www.barek.cz

slavnostní oběd na počest předsedy Spolkové rady Spolkové republiky Německo