Pokračovat na www.barek.cz

Přijetí delegace Výboru pro pùdohospodářství a životní prostředí Národní rady Slovenské republiky