Pokračovat na www.barek.cz

oslavy 60. výročí otevření nové budovy školy v Podomí