Pokračovat na www.barek.cz

Jen hledisko ekonomické výhodnosti při nakládání s majetkem obcí nestačí