Pokračovat na www.barek.cz

Gymnázium , SOŠ zdravotnická a ekonomická Vyškov se již nachází v jednom komplexu. 14.9.2016